لرستان - سفیر افلاک
عملیات اجرایی سد مخملکوه خرم آباد از سر گرفته شد 21 آبان 1401
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان:

عملیات اجرایی سد مخملکوه خرم آباد از سر گرفته شد

حسن نژاد با اشاره به مشخص شدن پیمانکار سد مخملکوه خرم آباد گفت: عملیات اجرایی این سد از سر گرفته شد.