لرستان - سفیر افلاک
۸۰۰ میلیون تومان ودیعه بلاعوض مسکن به مددجویان بهزیستی پرداخت شد 07 مرداد 1399
معاون بهزیستی لرستان در گفتگو با سفیرافلاک:

۸۰۰ میلیون تومان ودیعه بلاعوض مسکن به مددجویان بهزیستی پرداخت شد

وفایی، معاون بهزیستی لرستان گفت: 800 میلیون تومان ودیعه بلاعوض مسکن به خانوارهای مستاجر که تحت پوشش بهزیستی هستند پرداخت شد.

۲۱۷ واحد مسکونی به مددجویان لرستانی واگذار شد 23 تیر 1399
معاون بهزیستی لرستان در گفتگو با سفیرافلاک:

۲۱۷ واحد مسکونی به مددجویان لرستانی واگذار شد

وفایی گفت: همزمان با هفته بهزیستی 217 واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی لرستان واگذار شد.