لرستان - سفیر افلاک
برخی می خواهند رفع مشکلات را به خارج از کشور گره بزنند/اتکا به ظرفیت داخلی راهگشاست 06 آذر 1399
نماینده مردم خرم آباد در مجلس در گفتگو با سفیرافلاک:

برخی می خواهند رفع مشکلات را به خارج از کشور گره بزنند/اتکا به ظرفیت داخلی راهگشاست

ویسکرمی، نماینده مردم خرم آباد در مجلس گفت: برخی هنوز دم از برجام و مذاکره می زنند در حالی که اتکا به ظرفیت های داخلی راهگشای مشکلات است.