لرستان - سفیر افلاک
۲۸۶ اخطار زیست محیطی برای صنایع لرستان صادر شد/معرفی ۷ شهرداری به مراجع قضایی 07 آبان 1399
معاون محیط زیست لرستان:

۲۸۶ اخطار زیست محیطی برای صنایع لرستان صادر شد/معرفی ۷ شهرداری به مراجع قضایی

برنا، معاون محیط زیست لرستان گفت: 286 اخطار زیست محیطی برای صنایع آلاینده در استان صادر شد و 7 شهردار در بحث مشکلات زیست محیطی به مراجع قضایی معرفی شدند.