لرستان - سفیر افلاک
حوادث اخیر، نقاب از چهره آمریکا برداشت/ رکود اقتصادی با سقوط قیمت نفت ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
تحلیگر مسائل سیاسی در گفت وگو با سفيرافلاك؛

حوادث اخیر، نقاب از چهره آمریکا برداشت/ رکود اقتصادی با سقوط قیمت نفت

مرتضی شیخی گفت: سقوط نفت وگاز در آمریکا به تنهایی می تواند موجب رکود اقتصاد آمریکا شود و به دنبال آن افراد زیادی شغل خود را از دست می دهند و آسیب گسترده ای به جای خواهد گذاشت.