لرستان - سفیر افلاک
استودیو «تولید محتوای امنیت شبکه مرکز آپا» دانشگاه لرستان افتتاح شد 16 آذر 1401
همزمان با روز دانشجو؛

استودیو «تولید محتوای امنیت شبکه مرکز آپا» دانشگاه لرستان افتتاح شد

استودیو تولید محتوای امنیت شبکه مرکز آپا دانشگاه لرستان با حضور استاندار لرستان افتتاح شد.