لرستان - سفیر افلاک
مسابقه عکاسی «سفره‌های آسمانی و یار مهربان» در لرستان برگزار می‌شود 11 اردیبهشت 1400
معاون فرهنگ و ارشاد لرستان:

مسابقه عکاسی «سفره‌های آسمانی و یار مهربان» در لرستان برگزار می‌شود

نیازی گفت: همزمان با ماه رمضان مسابقه عکاسی «سفره های آسمانی و یار مهربان» در لرستان برگزار می شود.