لرستان - سفیر افلاک
بازگشایی موقت جاده روستاهای ززوماهرو/ مردم خواستار زیرسازی راه هستند+تصاویر 16 آبان 1401
ادامه پیگیری سفیرافلاک؛

بازگشایی موقت جاده روستاهای ززوماهرو/ مردم خواستار زیرسازی راه هستند+تصاویر

در پی بارش‌های اخیر راه دسترسی چندین روستای بخش ززوماهروی الیگودرز خراب و مسدود شده بود که با پیگیری این پایگاه خبری، جاده بازگشایی شد اما مردم خواستار زیرسازی این جاده هستند تا با بارش دیگر دوباره مسدود نشود.