لرستان - سفیر افلاک
ایستادگی در برابر تحریم ها با تکیه بر توان داخلی امکان پذیر است ۰۳ شهریور ۱۳۹۹
فرماندار ازنا:

ایستادگی در برابر تحریم ها با تکیه بر توان داخلی امکان پذیر است

محمدی نژاد، فرماندار ازنا گفت: ایستادگی در برابر تحریم ها با تکیه بر توان داخلی امکان پذیر است و برای شکست دشمن در این بخش باید از ظرفیت های داخلی استفاده کرد.