لرستان - سفیر افلاک
خلاء شبکه اینترنت داخلی امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد/شبکه ملی اطلاعات تضمین کننده امنیت مردم در فضای مجازی ۰۶ شهریور ۱۳۹۹
در گفتگو سفیرافلاک با کارشناس سواد رسانه مطرح شد:

خلاء شبکه اینترنت داخلی امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد/شبکه ملی اطلاعات تضمین کننده امنیت مردم در فضای مجازی

سخایی، کارشناس سواد رسانه گفت: شبکه ملی اطلاعات یک بستر ملی سخت افزاری و نرم افزاری برای تبادل اطلاعات به دور از هرگونه تسلط و دخالت بیگانگان است.