لرستان - سفیر افلاک
گیاه گوشت‌خواری که میدان مغناطیسی تولید می‌کند! ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

گیاه گوشت‌خواری که میدان مغناطیسی تولید می‌کند!

محققان در کشفی که برای اولین بار تأیید شده است، دریافته‌اند که یک نوع گیاه گوشت‌خوار به نام “ونوس مگس‌خوار” هنگامی که طعمه خود را گیر می‌اندازد، میدان مغناطیسی تولید می‌کند.