لرستان - سفیر افلاک
شهید سلیمانی محور وحدت و همدلی/با شهادت حاج قاسم مرگ آمریکا جهانی شد ۱۲ دی ۱۳۹۹
فرمانده سپاه لرستان:

شهید سلیمانی محور وحدت و همدلی/با شهادت حاج قاسم مرگ آمریکا جهانی شد

سردار کشکولی گفت: ایجاد وحدت حول محور منطقه از اهداف حاج قاسم بود و در بسیاری از کشورها بسیج مردمی شکل گرفت و همه با یک هدف برای نابودی استکبار و دشمن تلاش می کنند.