لرستان - سفیر افلاک
موج توئیتری #حامیان_سارقان_مسلح در شبکه های اجتماعی ۲۶ تیر ۱۳۹۹

موج توئیتری #حامیان_سارقان_مسلح در شبکه های اجتماعی

در پی فضاسازی رسانه های ضدانقلاب و اکانت های مورد حمایت منافقین، سعودی ها، ضدانقلاب و .... در خصوص اعدام سارقان مسلح؛ موج توئیتری #حامیان_سارقان_مسلح با صدها هزار پست درشبکه های اجتماعی منتشر شد.