لرستان - سفیر افلاک
پرداخت تسهیلات به ۶۵۸ نانوایی برای بهسازی تجهیزات/۹۱ نانوایی متخلف پلمب شد 29 اردیبهشت 1400
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان:

پرداخت تسهیلات به ۶۵۸ نانوایی برای بهسازی تجهیزات/۹۱ نانوایی متخلف پلمب شد

بیرانوند گفت: پرداخت تسهیلات به 658 نانوایی برای بهسازی تجهیزات با هدف افزایش کیفیت در دستور کار قرار دارد و به بانکها معرفی شده اند.

۵۶۱ پرونده تخلف نانوایی در لرستان تشکیل شد 30 آذر 1399
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان:

۵۶۱ پرونده تخلف نانوایی در لرستان تشکیل شد

بیرانوند گفت: 561 پرونده تخلف نانوایی ها طی 9 ماهه امسال در استان لرستان تشکیل شده است.

۱۵۷ پرونده تخلف نانوایی در لرستان تشکیل شد 27 آبان 1399
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان:

۱۵۷ پرونده تخلف نانوایی در لرستان تشکیل شد

بیرانوند، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: 157 پرونده تخلف نانوایی ها در لرستان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

۲۵۲ پرونده تخلف نانوایی در لرستان تشکیل شد 30 مهر 1399
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان:

۲۵۲ پرونده تخلف نانوایی در لرستان تشکیل شد

بیرانوند، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: طی یک ماه گذشته، 252 پرونده تخلف در نانوایی های استان تشکیل شد.