لرستان - سفیر افلاک
نان در لرستان گران می‌شود 17 تیر 1399
رئیس اتاق اصناف لرستان در گفتگو با سفیرافلاک:

نان در لرستان گران می‌شود

اسبکوه گفت: افزایش قیمت نان پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار لرستان اعلام می‌شود.