لرستان - سفیر افلاک
فرآیند شمارش آرا در لرستان ادامه دارد ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
رئیس ستاد انتخابات لرستان:

فرآیند شمارش آرا در لرستان ادامه دارد

ثمینی گفت: فرآیند شمارش آرا و جمع‌بندی توسط هیئت های اجرایی در حال انجام است.