لرستان - سفیر افلاک
کمبود نیروی انسانی مشکل اساسی سازمان بازرسی/مردم گرانی‌ها را به ۱۲۴ اطلاع دهند ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
معاون سازمان صمت لرستان در گفتگو با سفیرافلاک:

کمبود نیروی انسانی مشکل اساسی سازمان بازرسی/مردم گرانی‌ها را به ۱۲۴ اطلاع دهند

حسامی، معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت لرستان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در سازمان بازرسی گفت: کنترل بازار بدون کمک اتحادیه‌های صنفی امکان پذیر نیست.