لرستان - سفیر افلاک
۸ هزار تن نهاده دامی بین عشایر لرستان توزیع شد ۱۰ آبان ۱۳۹۹
مدیر کل امور عشایری لرستان:

۸ هزار تن نهاده دامی بین عشایر لرستان توزیع شد

کریمی، مدیر کل امور عشایری لرستان گفت: 8 هزار و 200 تن نهاده دامی شامل جو، کنسانتره و علوفه بین عشایر لرستان توزیع شد.