لرستان - سفیر افلاک
ماهانه ۵٫۵ میلیارد تومان برای تامین داروهای کرونایی در لرستان هزینه می شود/ضرورت همکاری بیمه ها 17 آبان 1399
معاون غذا و داروی لرستان در گفتگو با سفیرافلاک:

ماهانه ۵٫۵ میلیارد تومان برای تامین داروهای کرونایی در لرستان هزینه می شود/ضرورت همکاری بیمه ها

اسدبیگی، معاون غذا و داروی لرستان گفت: ماهانه 5.5 میلیارد تومان برای تامین داروهای کرونایی هزینه می شود که ضروری است بیمه ها در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.