لرستان - سفیر افلاک
حضور ۴۲۰۰ نفر ساعت در طرح شیفت ایثار/۳۵۰۰ بسته معیشتی توزیع شد ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
مسئول بسیج کارگران لرستان:

حضور ۴۲۰۰ نفر ساعت در طرح شیفت ایثار/۳۵۰۰ بسته معیشتی توزیع شد

نریمانی با اشاره به حضور ۴۲۰۰ نفر ساعت در طرح شیفت ایثار، گفت: همزمان با هفته کارگر 3500 بسته معیشتی در بین کارگران بیکار و آسیب دیده از کرونا توزیع شد.