لرستان - سفیر افلاک
حال ناکوک کتاب/کرونا نبض کتابخوانی را  کُندتر کرد 25 آبان 1399
سفیرافلاک گزارش می دهد؛

حال ناکوک کتاب/کرونا نبض کتابخوانی را کُندتر کرد

در روزگاری که فضای مجازی عرصه را برای مطالعه تنگ کرده، محتواهای پر از جذابیت کتاب در انتظار کتابخوانانی است تا بتوانند مفاهیم را انتقال دهند.