لرستان - سفیر افلاک
تغییر در هیأت رئیسه انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران لرستان ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

تغییر در هیأت رئیسه انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران لرستان

اولین جلسه‌ی رسمی انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران لرستان در سال جدید با برخی تغییرات در شاکله هیأت رئیسه این انجمن برگزار گردید.