لرستان - سفیر افلاک
وضعیت نامطلوب کرونا در لرستان/واکسیناسیون با سرعت و شدت بیشتری انجام شود 08 اردیبهشت 1400
استاندار لرستان:

وضعیت نامطلوب کرونا در لرستان/واکسیناسیون با سرعت و شدت بیشتری انجام شود

خادمی، استاندار لرستان گفت: لرستان به لحاظ بیماری کرونا در وضعیت مطلوبی نیست و باید مراقبت ها برای عبور از پیک فعلی وجود داشته باشد.