لرستان - سفیر افلاک
مجموعه بازی چالشی و هیجان انگیز «قُدسنا» 02 خرداد 1399

مجموعه بازی چالشی و هیجان انگیز «قُدسنا»

این بازی شامل مراحل پرسش و پاسخ، پازل، نبرد تانک ها، پیداکردن اشیای گمشده و ... می باشد که در پایان هر چالش موفق به دریافت مدال می شوید.