لرستان - سفیر افلاک
۱۹ میلیارد تومان تسهیلات پرواربندی به عشایر لرستان پرداخت شد ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
مدیر کل امور عشایری لرستان:

۱۹ میلیارد تومان تسهیلات پرواربندی به عشایر لرستان پرداخت شد

کریمی، مدیر کل امور عشایر لرستان گفت: 19 میلیارد و 700 میلیون تومان تسهیلات پرواربندی به عشایر لرستان پرداخت شد.