لرستان - سفیر افلاک
اصناف فاقد پروانه کسب در لرستان پلمب می شوند ۱۶ دی ۱۳۹۹
رئیس اتاق اصناف لرستان:

اصناف فاقد پروانه کسب در لرستان پلمب می شوند

اسبکوه با بیان اینکه ۳ هزار واحد صنفی در خرم آباد پروانه کسب ندارند گفت: اصناف فاقد پروانه کسب پلمب می شوند.