لرستان - سفیر افلاک
بررسی پرونده‌های ایثارگران دفاع مقدس/ کمیسیون ۲ بار در سال برگزار شود 30 مهر 1401
معاون سلامت و دفاع زیستی سپاه لرستان:

بررسی پرونده‌های ایثارگران دفاع مقدس/ کمیسیون ۲ بار در سال برگزار شود

معاون سلامت و دفاع زیستی سپاه لرستان گفت: کمیسیون عالی پزشکی در استان لرستان و بررسی 1600 پرونده مربوط به فاقدان مدارک بالینی در حال انجام است.

پرونده ۱۶۰۰ ایثارگر لرستانی در حال بررسی است 30 مهر 1401
رئیس کمیسیون عالی پزشکی سپاه:

پرونده ۱۶۰۰ ایثارگر لرستانی در حال بررسی است

کشاورز مولایی گفت: پرونده هزار و 600 نفر از ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس تحت عنوان فاقدان مدرک بالینی در حال بررسی است.

۴۳ هزار پرونده در پزشکی قانونی لرستان تشکیل شد 02 تیر 1400
رئیس کل دادگستری لرستان:

۴۳ هزار پرونده در پزشکی قانونی لرستان تشکیل شد

رزم گفت: ۴۳ هزار و ۱۳۴ پرونده طی سال گذشته در پزشکی قانونی استان لرستان تشکیل و بررسی شد.

۶ هزار پرونده در لرستان مختومه شد 14 دی 1399
رئیس کل دادگستری لرستان:

۶ هزار پرونده در لرستان مختومه شد

رزم گفت: طی 9 ماهه امسال بیش از 6 هزار پرونده در استان لرستان مختومه شد.

۱۴۳۹ پرونده تخلف صنفی در لرستان تشکیل شد 07 تیر 1399
مدیركل صمت لرستان در گفت وگو با سفيرافلاك؛

۱۴۳۹ پرونده تخلف صنفی در لرستان تشکیل شد

محمدرضا صفی خانی گفت: طی سه ماهه نخست امسال 1439 پرونده تخلف صنفی در لرستان تشکیل شد.

بیش از ۲۰۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز در لرستان رسیدگی شد 07 تیر 1399
در نشست با خبرنگاران مطرح شد؛

بیش از ۲۰۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز در لرستان رسیدگی شد

حميد القاصی مهر گفت: سال گذشته بیش از 2000 پرونده قاچاق کالا و ارز در استان رسیدگی شد که کشف قاچاق 39 درصد افزایش داشته است.