لرستان - سفیر افلاک
۲ پروژه خیر ساز در ازنا به بهره برداری رسید/توزیع ۲۰۰ میلیون بسته معیشتی بین نیازمندان 09 اسفند 1399

۲ پروژه خیر ساز در ازنا به بهره برداری رسید/توزیع ۲۰۰ میلیون بسته معیشتی بین نیازمندان

همتی گفت: ۲ پروژه خیر ساز در ازنا به بهره برداری رسید، همچنین ۷ پروژه دیگر در دست اقدام است.