لرستان - سفیر افلاک
کمبود پزشک چالش اصلی مراکز پزشکی قانونی/سالانه ۵۰ هزار پرونده در لرستان بررسی می شود 25 دی 1399
 مدیرکل پزشکی قانونی لرستان در گفتگو با سفیرافلاک:

کمبود پزشک چالش اصلی مراکز پزشکی قانونی/سالانه ۵۰ هزار پرونده در لرستان بررسی می شود

نظیفی با اشاره به بررسی سالانه 50 هزار پرونده در پزشکی قانونی لرستان، گفت: کمبود پزشک چالش اصلی مراکز پزشکی قانونی کشور به شمار می‌رود.

برخورد قاطع با عوامل تصادفات صوری و ساختگی در لرستان 21 مرداد 1399
مدیرکل پزشکی قانونی لرستان مطرح کرد:

برخورد قاطع با عوامل تصادفات صوری و ساختگی در لرستان

نظیفی، مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با اشاره به تصادفات صوری و ساختگی گفت: پزشکی قانونی به عنوان یکی از ارگان‌ها با تشکیل تیم کارشناسی سودجویان را شناسایی و برخورد قاطع انجام می‌شود.