لرستان - سفیر افلاک
۴۳ هزار پرونده در پزشکی قانونی لرستان تشکیل شد ۰۲ تیر ۱۴۰۰
رئیس کل دادگستری لرستان:

۴۳ هزار پرونده در پزشکی قانونی لرستان تشکیل شد

رزم گفت: ۴۳ هزار و ۱۳۴ پرونده طی سال گذشته در پزشکی قانونی استان لرستان تشکیل و بررسی شد.