لرستان - سفیر افلاک
ابداع پوست مصنوعی که خود را ۵ هزار بار ترمیم می کند 10 آذر 1399

ابداع پوست مصنوعی که خود را ۵ هزار بار ترمیم می کند

محققان مدعی توسعه یک پوست مصنوعی قدرتمند با خاصیت ارتجاعی شده‌اند که می‌تواند خود را ۵ هزار بار ترمیم کند.