لرستان - سفیر افلاک
فرهنگ پسندیده اهدای عضو باید ترویج یابد/لزوم تغییر نگرش مردم ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

فرهنگ پسندیده اهدای عضو باید ترویج یابد/لزوم تغییر نگرش مردم

امانی با اشاره به ضرورت توجه به فرهنگ اهدای عضو در استان، گفت: فرهنگ پسندیده اهدای عضو نیازمند گسترش و ترویج است.