لرستان - سفیر افلاک
بیش از ۱۹ هزار کارت ملی هوشمند در لرستان صادر شد ۱۲ مهر ۱۳۹۹
مدیر کل ثبت احوال لرستان:

بیش از ۱۹ هزار کارت ملی هوشمند در لرستان صادر شد

شفیعیان، مدیر کل ثبت احوال لرستان گفت: 19 هزار و 435 کارت ملی هوشمند در نیمه نخست امسال در لرستان صادر شده است.