لرستان - سفیر افلاک
۲۰ سال معطلی برای ساخت یک کارخانه/مهلت مالک به سر رسید 15 آذر 1401
گره کور کارخانه فولاد ازنا؛

۲۰ سال معطلی برای ساخت یک کارخانه/مهلت مالک به سر رسید

کارخانه فولاد ازنا پس از گذشت 20 سال، همچنان در گیر و دار مشکلات حقوقی و قضایی باقی مانده و گره کور آن هنوز باز نشده است.

کارخانه استیل کورد در سلسله راه اندازی می شود 14 آبان 1401
استاندار لرستان:

کارخانه استیل کورد در سلسله راه اندازی می شود

زیویار گفت: کارخانه استیل کورد تا پایان دولت سیزدهم در شهرستان سلسله به بهره برداری می رسد.

کارخانه نوآوری لرستان ایجاد می شود 13 مهر 1399
استاندار لرستان:

کارخانه نوآوری لرستان ایجاد می شود

خادمی، استاندار لرستان گفت: کارخانه نوآوری لرستان در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد.