لرستان - سفیر افلاک
مبارزه با آفت سن در ۲۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان/تولید گندم ۴۰ درصد کاهش می یابد ۰۷ خرداد ۱۴۰۰
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی لرستان:

مبارزه با آفت سن در ۲۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان/تولید گندم ۴۰ درصد کاهش می یابد

صالحیان با اشاره به مبارزه با آفت سن در 27 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان گفت: به دلیل کاهش بارندگی ها تولید گندم امسال ۴۰ درصد کاهش می یابد.