لرستان - سفیر افلاک
۸۰ درصد وسایل حمل و نقل عمومی خرم آباد به سیستم پرداخت الکترونیک مجهز شد ۰۵ اسفند ۱۳۹۹

۸۰ درصد وسایل حمل و نقل عمومی خرم آباد به سیستم پرداخت الکترونیک مجهز شد

ارمغان گفت: تاکنون ۸۰ درصد وسایل حمل و نقل عمومی شهرداری خرم آباد به سیستم پرداخت الکترونیک مجهز شده است.