لرستان - سفیر افلاک
۱۰۰۰ کیسه آرد احتکاری در خرم آباد کشف شد 30 آبان 1399
معاون صمت لرستان:

۱۰۰۰ کیسه آرد احتکاری در خرم آباد کشف شد

حسامی، معاون بازرسی صمت لرستان گفت: هزار و 116 کیسه آرد عرضه خارج از شبکه دولتی در خرم آباد کشف و ضبط شد.