لرستان - سفیر افلاک
بررسی پرونده‌های ایثارگران دفاع مقدس/ کمیسیون ۲ بار در سال برگزار شود 30 مهر 1401
معاون سلامت و دفاع زیستی سپاه لرستان:

بررسی پرونده‌های ایثارگران دفاع مقدس/ کمیسیون ۲ بار در سال برگزار شود

معاون سلامت و دفاع زیستی سپاه لرستان گفت: کمیسیون عالی پزشکی در استان لرستان و بررسی 1600 پرونده مربوط به فاقدان مدارک بالینی در حال انجام است.