لرستان - سفیر افلاک
امروز اثرات خون شهید حاج قاسم را در دنیا مشاهده می‌کنیم ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

امروز اثرات خون شهید حاج قاسم را در دنیا مشاهده می‌کنیم

سرهنگ کریمی فرد با اشاره به برگزاری کنگره ۶۳۰۰ شهید در لرستان، گفت: امروز اثرات خون شهید حاج قاسم را در دنیا مشاهده می‌کنیم.

برگزاری کنگره شهدا نقش مهمی در تحقق تمدن بزرگ اسلامی دارد ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
فرمانده سپاه لرستان:

برگزاری کنگره شهدا نقش مهمی در تحقق تمدن بزرگ اسلامی دارد

سردار کشکولی گفت: برگزاری کنگره شهدا نقش مهمی در تحقق تمدن بزرگ اسلامی دارد و این کنگره سرچشمه ای برای سیراب کردن نسل جوان از ارزشهاست.