لرستان - سفیر افلاک
مرگ تدریجی رویاهای کودکانه/«کودکان کار» قربانیان کوچک فقر در جامعه ۰۵ اسفند ۱۳۹۹

مرگ تدریجی رویاهای کودکانه/«کودکان کار» قربانیان کوچک فقر در جامعه

در روزهای پایانی سال که سایه سنگین کرونا همه جا را فرا گرفته، کودکانی به ناچار در خیابان مشغول به کار هستند، اگرچه ترس از کرونا را در دل دارند اما فقر آنها را به سمت کار سوق داده است.

شناسایی۵۵۵ کودک کار در لرستان/طرح ساماندهی اجرا می‌شود ۲۵ مهر ۱۳۹۹
معاون بهزیستی لرستان:

شناسایی۵۵۵ کودک کار در لرستان/طرح ساماندهی اجرا می‌شود

کریمیان، معاون بهزیستی لرستان گفت: طبق آخرین بررسی ها 555 کودک کار در لرستان شناسایی شده که برای ساماندهی آنها اقداماتی در دستور کار قرار گرفت.

۲۱۷ کودک کار تحت پوشش بهزیستی لرستان قرار گرفت ۲۳ تیر ۱۳۹۹
مدیرکل بهزیستی لرستان:

۲۱۷ کودک کار تحت پوشش بهزیستی لرستان قرار گرفت

یاری گفت: ۲۱۷ کودک کار تحت پوشش بهزیستی لرستان قرار گرفته و مستمری دریافت می‌کنند.