لرستان - سفیر افلاک
تامین بذر و کود یارانه‌ای؛ ۲۳۷ هزار هکتار گندم پاییزه در لرستان کشت می‌شود 27 مهر 1401
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

تامین بذر و کود یارانه‌ای؛ ۲۳۷ هزار هکتار گندم پاییزه در لرستان کشت می‌شود

طهماسبی با اشاره به تامین بذر و کود یارانه‌ای برای کشاورزان لرستان گفت: امسال 237 هزار هکتار گندم پاییزه در لرستان کشت می‌شود.