لرستان - سفیر افلاک
مدیریت یکپارچه زنجیره تولید و توزیع، کلید مشکل گشای گرانی محصولات غذایی ۲۱ تیر ۱۳۹۹
در گفتگو با کارشناس حوزه کشاورزی مطرح شد:

مدیریت یکپارچه زنجیره تولید و توزیع، کلید مشکل گشای گرانی محصولات غذایی

مهدی سروی گفت: وزارت جهاد کشاورزی تا سال گذشته به موجب قانون تمرکز وظایف، مسئولیت تولید، تجارت و تنظیم بازار محصولات غذایی را برعهده داشت که اثرات مثبتی بر مدیریت زنجیره تولید، تامین و توزیع بسیاری از محصولات اساسی داشت اما با سپردن آن به وزارت صمت شاهد مشکلات کنونی هستیم.