لرستان - سفیر افلاک
ثبت کمترین روزهای گردوغبار برای لرستان در سال ۹۹ ۲۷ آبان ۱۳۹۹
معاون محیط زیست لرستان مطرح کرد:

ثبت کمترین روزهای گردوغبار برای لرستان در سال ۹۹

برنا، معاون محیط زیست لرستان گفت: امسال لرستان با 9 روز هوای آلوده، کمترین روزهای گرد و غبار را طی 10 سال گذشته ثبت کرده است.