لرستان - سفیر افلاک
گروه های جهادی پیشتازان خدمت رسانی و محرومیت زدایی هستند 03 اسفند 1399

گروه های جهادی پیشتازان خدمت رسانی و محرومیت زدایی هستند

سردار توکلی گفت: گروه جهادی متخصص و متعهد آماده خدمت برای محرومیت زدایی هستند و علاوه بر محرومیت زدایی، در زمان وقوع حوادث نیز به میدان خدمت می شتابند.

۹۰۰۰ گروه جهادی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) همکاری می کنند 02 بهمن 1399
مدیر عامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام(ره):

۹۰۰۰ گروه جهادی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) همکاری می کنند

سلیمانی گفت: 9000 گروه جهادی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در راستای اجرای طرح ها و برنامه ها همکاری می کنند.