لرستان - سفیر افلاک
تامین امنیت و آسایش مردم مهمترین هدف گشت های رضویون است 15 بهمن 1399

تامین امنیت و آسایش مردم مهمترین هدف گشت های رضویون است

سردار توکلی گفت: تامین امنیت و آسایش مردم مهمترین هدف گشت های رضویون است و بسیج در همکاری با ناجا ماموریت هایی را انجام می دهد.