لرستان - سفیر افلاک
۱۵۰ تن کلزا از کشاورزان لرستانی خریداری شد ۰۱ خرداد ۱۴۰۰
مدیرکل تعاون روستایی لرستان:

۱۵۰ تن کلزا از کشاورزان لرستانی خریداری شد

زهره ای گفت: از ابتدای برداشت کلزا تاکنون 150 تن کلزا از کشاورزان لرستانی خریداری شد که میزان خرید نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.