حالت تاریک
  • پنج‌شنبه, 1403/01/30 شمسی | 2024/04/18 میلادی
یک صفحه با شمیم نورانی کلام‌ قرآن
audio-icon

یک صفحه با شمیم نورانی کلام‌ قرآن

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، هر روز یک صفحه از کلام حق را به صورت آنلاین بشنویم و برکات و فیو...

روزانه یک صفحه با شمیم نورانی کلام‌الله مجید
audio-icon

روزانه یک صفحه با شمیم نورانی کلام‌الله مجید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، هر روز یک صفحه از کلام حق را به صورت آنلاین بشنویم و برکات و فیو...

یک صفحه با شمیم نورانی کلام‌الله مجید
audio-icon

یک صفحه با شمیم نورانی کلام‌الله مجید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، هر روز یک صفحه از کلام حق را به صورت آنلاین بشنویم و برکات و فیو...

یک صفحه با شمیم نورانی کلام‌الله
audio-icon

یک صفحه با شمیم نورانی کلام‌الله

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، هر روز یک صفحه از کلام حق را به صورت آنلاین بشنویم و برکات و فیو...

یک صفحه با شمیم کلام‌الله مجید
audio-icon

یک صفحه با شمیم کلام‌الله مجید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، هر روز یک صفحه از کلام حق را به صورت آنلاین بشنویم و برکات و فیو...

یک صفحه با شمیم کلام‌الله حکیم
audio-icon

یک صفحه با شمیم کلام‌الله حکیم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، هر روز یک صفحه از کلام حق را به صورت آنلاین بشنویم و برکات و فیو...

Image