حالت تاریک
  • شنبه, 1403/04/30 شمسی | 2024/07/20 میلادی
گزارش تصویری؛

حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب

حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب

دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب حضور یافتند.

به گزارش سفیرافلاک، دانش‌آموزان رومشکان در مناطق عملیاتی جنوب حضور یافتند و در حال بازدید از یادمان‌ شهدای دفاع مقدس هستند.

حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب
حضور دانش‌آموزان رومشکانی در مناطق عملیاتی جنوب

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از