حالت تاریک
  • یکشنبه, 1403/03/06 شمسی | 2024/05/26 میلادی
گزارش تصویری؛

دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان

دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان

در راهپیمایی۱۳ آبان ماه امسال، حضور دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها جلوه‌ای خاص به این مراسم داده بود.

به گزارش سفیرافلاک، در راهپیمایی۱۳ آبان ماه امسال، حضور دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها جلوه‌ای خاص به این مراسم داده بود.

دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان
دهه هشتادی‌ها و نودی‌های ۱۳ آبان لرستان

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از