حالت تاریک
  • یکشنبه, 1403/04/31 شمسی | 2024/07/21 میلادی
گزارش تصویری؛

شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد

شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد

کاروان شهدای گمنام فضای مدارس خرم‌آباد را عطرآگین کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، کاروان شهدای گمنام ایام هشت سال دفاع مقدس، فضای مدارس خرم‌آباد را عطرآگین کرد.

شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد
شمیم عطر اهالی بهشت در مدارس خرم‌آباد

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از